BAZA WIEDZY - Kalkulator szerokośći ścieżek

BAZA WIEDZY

Minimalna szerokość ścieżki miedzianej na płytce drukowanej dla danego prądu jest określona przez normę IPC-2221. Wartość tę można obliczyć przy pomocy poniższego kalkulatora. W tym celu należy podać wartość prądu wyrażoną w amperach, grubość warstwy miedzi w mikronach oraz zakładany przyrost temperatury obwodu.
  • µm
  • Oz/ft²
  • °C
  • °F
Zalecana szerokosć ścieżki dla:
 - warstw zewnętrznych: .......... mils .......... µm  - warstw wewnętrznych: .......... mils .......... µm

Obliczenia wykonywane są według poniższych wzorów. W pierwszej kolejności oblicza się pole A.
A=\left( \frac{I}{k\cdot\Delta T^b}\right) ^\frac{1}{c}
gdzie:
I - prąd płynący przez ścieżkę.
ΔT - przyrost temperatury (zazwyczaj przyjmuje się 10 °C)
b - stała definiowana przez IPC-2221 równa 0,44
c - stała definiowana przez IPC-2221 równa 0,725
k - stała definiowana przez IPC-2221 równa dla warstw wewnętrznych 0,024 a dla warstw zewnętrznych 0,048

Następnie można już obliczyć zalecaną szerokość ścieżki W.
W = \frac{A}{\frac{d}{35}\cdot1.378}
gdzie: d - grubość warstwy miedzi w Oz/ft² (standardowa wartość to 1 Oz/ft² = 35 µm)