BAZA WIEDZY - Generowanie plików GERBER

   Gerber to otwarty, tekstowy format wektorowy, używany przy projektowaniu obwodów drukowanych (PCB). Jest to nieformalny standard wykorzystywany przez oprogramowanie branżowe, do opisu budowy płytek drukowanych, obejmuje warstwy miedzi, maski lutowniczej, opisu, dane dotyczące wiercenia i inne elementy płytki drukowanej. Nazwa formatu Gerber pochodzi od nazwiska Josepha Gerbera, przedsiębiorcy i wynalazcy, który odegrał kluczową rolę w rozwijaniu technologii fotoploterów wektorowych.

Każdy pojedynczy plik Gerber reprezentuje jedną z warstw obwodu drukowanego. Na przykład, dla płytki jednostronnej będziemy potrzebowali plików zawierających:
%FSLAX25Y25*%
%MOIN*%
G70*
G01*
G75*
G04 Layer_Color=127485*
%ADD10C,0.00600*%
%ADD11C,0.01000*%
%ADD12C,0.00800*%
%ADD13C,0.01600*%
%ADD14C,0.04600*%
%ADD15C,0.01400*%
%ADD16C,0.00500*%
%ADD17C,0.01500*%
%ADD18C,0.01200*%
%ADD19C,0.02500*%
G36*
X684019Y587500D02*
X681470D01*
X677883Y598396D01*
X676010Y587500D01*
X673483D01*

Fragment pliku GERBER

Natomiast dla płytki dwustronnej: Dodatkowo jeśli na płytce drukowanej mają być wykonane takie elementy jak powłoka grafitowa lub maska zrywalna konieczne będzie wygenerowanie odpowiednich plików gerber dla tych warstw. Również do wykonania szablonu do nakładania pasty lutowniczej będzie potrzebny odpowiedni plik w formacie gerber.

Typy plików GERBER

Istnieją trzy typy formatu Gerber: Generowanie plików gerber

Przed wygenerowaniem pliku geber w programie EDA, zazwyczaj zostaniemy poproszeni o ustawienie poniższych parametrów: Wygenerowane pliki gerber można przejrzeć używając naszej przeglądarki online plików gerber. Jest ona dostępna na naszej stronie pod linkiem: laskar.com.pl/gerber-view.